Situatieschets van de workflow van een typische freelancer: Gedurende de maand worden gepresteerde uren of dagen genoteerd in Excel. Op het einde van de maand kan er dan eindelijk gefactureerd worden. Om de factuur op te stellen worden de prestaties één voor één overgetypt of gekopieerd naar de factuur. Dat kan efficiënter, niet?

Dat kan efficiënter, niet?

Onze nieuwe module schiet daarbij ter hulp. Je prestaties kan je nu eenvoudig ingeven in Facturalia in plaats van in Excel. Het enige wat je dan op het facturatiemoment moet doen, is klikken op een knop: voor elke klant waar je voor gewerkt hebt, wordt automatisch een factuur aangemaakt. Dat klinkt te mooi om waar te zijn? Probeer het dan zeker eens uit.

Niet alleen voor tijden

Het aangehaalde voorbeeld situeert een typische situatie voor werken in regie, maar er zijn ook andere toepassingen. Denk bijvoorbeeld aan rittenregistratie waarbij alle ritten gedurende een periode worden bijgehouden om ze pas op het einde van de periode in een factuur om te zetten.

Projecten

Samen met het activeren van de prestatieregistratie, wordt ook projectbeheer mogelijk. Voor elke opdracht kan je desgewenst bijhouden voor welk project je prestatie van toepassing is. Als er budgetbeperking is ingesteld voor het project, zie je ook steeds hoeveel percent van het budget al bereikt is.

Activeer het nu

Je ziet het ook wel zitten om nog efficiënter te werk te gaan? Activeren kan heel eenvoudig door in het Startscherm te klikken op ‘Modules en uitbeidingen’. Daar vind je nog eens alle uitleg en kan je van start gaan.

Veel facturatieplezier!