In een ideale wereld worden je facturen mooi op tijd betaald, binnen de termijn die vermeld staat op je factuur. Maar zoals elke ondernemer weet, leven we niet in zo’n wereld en moeten we dikwijls de klant herinneren en aanmanen om zijn betaling uit te voeren.

Betaalt je klant na die herinneringen nog niet, dan is het soms nodig om kosten aan te rekenen, zoals je je klant al had laten weten tijdens de aankoop in de Algemene Voorwaarden. Deze kosten zijn tweeërlei:

  1. Aanmaningskosten: een vast bedrag voor de opmaak van de aanmaning.
  2. Intresten: Een percentage bovenop het factuurbedrag (excl. btw) voor laattijdige betaling. Hier kan je in je voorwaarden eventueel een minimumbedrag voorzien.

Deze rappelkosten kun je opnemen in je herinneringse-mail die je naar je klant stuurt. Je wist al dat je hiervoor e-mailtemplates kan voorzien in Facturalia. Nieuw is nu dat je daarin ook deze waarden kan ingeven voor een automatische berekening van de kosten:

  • aanmaningskost (in EUR)
  • nalatigheidsintrest (in %)
  • minimum nalatigheidsbedrag (in EUR)

In de body van je e-mail kan je vervolgens deze nieuwe parameters gebruiken:

  • {{aanmaningskost}}
  • {{nalatigheidsintrest}}
  • {{bedrag-inclkosten}}

De juiste bedragen zullen nu automatisch worden berekend en in je e-mail worden geplaatst.

Een herinneringsbericht met aanrekening van kosten versturen is nu dus uiterst eenvoudig. Gewoon de juiste e-mailtemplate uitkiezen en verzenden maar!