Het VBO (Verbond der Belgische Ondernemingen) heeft in zijn Digital Agenda 2.0 een analyse gemaakt van de bestaande situatie inzake digitalisering en verschillende aanbevelingen geformuleerd over waar het beter kan. In het rapport worden de belangrijkste realisaties, werkpunten en aanbevelingen besproken.

Bij de realisaties vinden we het onderdeel ‘Elektronische facturatie’ terug want zowel de federale als regionale overheden kunnen ondertussen elektronische facturen ontvangen. Dit gaat – voor alle duidelijkheid – dus niet over facturen in pdf-formaat maar facturen die in een gestructureerd digitaal formaat worden verstuurd (UBL / Peppol). Wilt u factureren aan de Vlaamse overheid dan bent u sinds begin dit jaar zelfs al verplicht om dit elektronisch te doen. Gelukkig kan u met facturatietools zoals Facturalia zelf eenvoudig e-factureren aan deze overheden.

Tegen 2020 zou deze verplichting er ook voor de federale  overheid komen. Het VBO hoopt dat er zo weinig mogelijk uitzonderingen worden toegestaan en dat ook de andere regionale overheden snel volgen.

Het volledige rapport.