Uit het visierapport van de Vlaamse Confederatie Bouw blijkt dat de bouwsector de voorbije 2 jaar stevige stappen vooruit zette in de digitalisering van de bedrijfsprocessen.

Met de praktische toepassingen van 3D-printers, drones, robots en augmented reality die de bouwnijverheid de komende jaren zal beginnen implementeren is algemene digitalisering een noodzaak. Nu al doet twee derde van deze bedrijven aan e-facturatie.

Nu al doet twee derde van deze bedrijven aan e-facturatie.

Ook andere tools zoals kostprijsberekeningspakketten, documentatiesystemen of ERP-pakketten zitten enorm in de lift in deze sector.

Zelf merken we ook een duidelijke opgang van bedrijven uit deze beroepscategorie tussen het aantal Facturalia-gebruikers. Architecten, schrijnwerkers, dakplaatsers, schilders, isolatieplaatsers en vloerders: allemaal hebben ze duidelijk nood aan digitalisering en vinden hun weg naar tools zoals Facturalia.

Bron: Bouwen en wonen