In 2017 betaalde de Vlaamse overheid 23% van haar facturen te laat, goed voor 3,8 miljoen euro aan verwijlintresten. Toch gaat het de goede kant op, want vier jaar eerder was dit nog 27% (5,5 miljoen euro intresten). Deze verbetering is grotendeels te danken aan het toenemend gebruik van elektronische facturatie. Van de facturen die elektronisch ontvangen werden, werd slechts 13% te laat betaald.

Vlaams minister van Begroting en Financiën Bart Tommelein: “Overheden moeten het goede voorbeeld geven en hun facturen tijdig betalen. Als Vlaamse overheid werken we daar hard aan, in de eerste plaats door in te zetten op elektronische facturatie. E-facturen kunnen sneller verwerkt worden en laten minder procedurefouten toe.”

E-facturen kunnen sneller verwerkt worden en laten minder procedurefouten toe.

Het mag duidelijk zijn: wie zijn facturen digitaal aanbiedt, heeft bij de Vlaamse overheid een veel grotere kans op een vlotte betaling. En ongetwijfeld geldt dat ook voor andere klanten.

Bron: http://moneytalk.knack.be